Oferta

Publiczne Przedszkola we Wrocławiu mają niepowtarzalną i jedyną na rynku tak bogatą ofertę edukacyjną dla dzieci.  W naszych placówkach korzystamy z najnowoczesniejszych pomocy dydaktycznych oraz z wielu urządzeń multimedialnych.

Placówki oferują zajęcia dodatkowe (Język angielski, Joga z elementami treningu uważności, Karate, Dogoterapia, Mathriders, Rytmika,Logorytmika, Zajęcia wokalno- taneczne, Warsztaty kulinarne, Religia, Szachy, Sensoplastyka, Judo, Robotyka) oraz terapeutyczne (Integracja Sensoryczna, Terapia ręki, Logopedia, Gimnastyka korekcyjna, Konsultacje psychologiczne, Konsultacje pedagogiczne, Stała współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną ).

Przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Programu Dwujęzyczny Przedszkolak, który jest innowacyjnym rozwiązaniem w nauce języka angielskiego.

Nad Elfikami czuwa zespół specjalistów takich jak: logopeda, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, psycholog, terapeuta ręki. 

Fizioterapia
Fizioterapia
Fizioterapia
Terapia integracji sensorycznej

Integracja sensoryczna jest terminem, który pozwala określić właściwą organizację odczuć sensorycznych tzw. bodźców, które napływają przez receptory czucia. Pojęcie wyznacza nam bowiem kierunek, który wskazuje, iż to właśnie mózg otrzymuje, rozpoznaje, segreguje oraz interpretuje informacje ze wszystkich zmysłów (wzrok, słuch, równowaga, dotyk, kinestezja), by wreszcie integrować je z poprzedzającymi doświadczeniami. To właśnie dzięki temu mózg kreuje właściwą do sytuacji reakcję adaptacyjną, która jest tą najbardziej adekwatną

Integracja sensoryczna jest terminem, który pozwala określić właściwą organizację odczuć sensorycznych tzw. bodźców, które napływają przez receptory czucia. Pojęcie wyznacza nam bowiem kierunek, który wskazuje, iż to właśnie mózg otrzymuje, rozpoznaje, segreguje oraz interpretuje informacje ze wszystkich zmysłów (wzrok, słuch, równowaga, dotyk, kinestezja), by wreszcie integrować je z poprzedzającymi doświadczeniami. To właśnie dzięki temu mózg kreuje właściwą do sytuacji reakcję adaptacyjną, która jest tą najbardziej adekwatną.

O rozpoczęciu procesu neurobiologicznego, jakim jest integracja sensoryczna, można mówić już od okresu płodowego. Szczególną rolę odgrywają w nim zmysł dotyku, równowaga oraz czucie głębokie. Zaburzenia integracji sensorycznej są także wynikiem uszkodzeń narządów zmysłów, takich jak wada wzroku czy niedosłuch. Integracja sensoryczna jest zatem zdolnością dziecka do odczuwania i reagowania na informacje dostarczane z otoczenia i własnego ciała. W momencie, gdy wszystko jest zgodne i funkcjonuje właściwie, dziecko sprawnie się porusza, odbiera bodźce z zewnątrz i zachowuje się odpowiednio do sytuacji. Proces powstawania integracji sensorycznej przebiega najintensywniej w pierwszych 3 latach życia dziecka i trwa do około 7 roku.

Terapia integracji sensorycznej adresowana jest przede wszystkim dla dzieci w wieku przedszkolnym, ale także dla dzieci szkolnych. Jej efekty są korzystne dla rozwoju i funkcjonowania dziecka w codziennej rzeczywistości. Może być to zarówno terapia wiodąca, jak i wspomagająca. Należy pamiętać, że zaburzenia integracji sensorycznej nie mijają samoczynnie, dlatego tak bardzo ważna jest praca z terapeutą.

Terapia ręki

Terapia jest zawsze ważnym spotkaniem dziecka i terapeuty. Wiąże się ono bowiem z indywidualnym podejściem do każdego z podopiecznych. Podczas zajęć ćwiczy się ręce, ciało i wnętrze. Terapia opiera się głównie na usprawnieniu małej motoryki, czyli starannych i pełnych ruchów dłoni, palców i rąk.

Głównym założeniem programu terapeutycznego jest osiągnięcie sprawności manualnej i grafomotorycznej, jak również postęp w zakresie funkcji i jakości pisania – wyboru właściwej dla podopiecznego techniki, normalizacja napięcia posturalnego, stabilizacji posturalnej, usprawnienie precyzyjnych ruchów dłoni i palców.

Program pracy terapeutycznej obejmuje dzieci przedszkolne w wieku od trzech do siedmiu lat, w tym dzieci z orzeczeniem, dzieci objęte wczesnym wspomaganiem, dzieci z opiniami z poradni psychologiczno–pedagogicznej oraz z trudnościami związanymi z samoobsługą, nieprawidłowym chwytem pisarskim, problemami z postawą ciała, nieprawidłowym napięciem posturalnym, nieprawidłową stabilizacją centralną, dzieci posiadające trudności z koordynacją rąk oraz trudności w wykonywaniu ćwiczeń manualnych, precyzyjnych i grafomotorycznych.

Terapia ręki
Terapia ręki
Terapia ręki

Logopedia

Głównymi założeniami opieki logopedycznej są przede wszystkim: diagnozowanie stanu motoryki narządów mowy i stanu artykulacji dzieci, prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej, wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach usprawniających rozwój języka u dzieci.

Celem terapii logopedycznej jest:
  • usprawnianie funkcji warunkujących prawidłowy przebieg nauki mowy i mówienia,
  • poprawa procesu nabywania kompetencji językowych,
  • osiągnięcie prawidłowej wymowy u dziecka.
Logopedia
Logopedia
Logopedia